Om Utvendig renhold | Utvendig renhold | Alt for eiendom

Om hvordan vi rengjør

Mange privatboliger og industribygg rengjør fasaden jevnlig for å skape et inntrykk av renslighet. Skal en hindre at  diverse sopp, alger og mugg skal gro seg fast i materialet, som kan påføre varig skader i malingsfilm, anbefaler vi og eksperter fasadevask hvert 2-4 år. Gode vedlikeholdsrutiner og riktige midler spare deg ikke bare økonomisk, men vil også bidra til å gi et innbydende inntrykk

Hvorfor er utvendig rengjøring viktig og hvor ofte bør en rengjøre?

Fasadevask, takrens og utvendig rengjøring er utrolig viktig av flere årsaker. Over tid samler pollen, sot og levende organismer seg på materialet, som blant annet skaper en misfarge på fargefilm. Ved å ha gode rengjøringsrutiner sørger du ikke bare for et estetisk innbydende inntrykk, men også for at rengjørings- og vedlikeholds jobben på sikt blir lettere og billigere. Gode rutiner kan utsette og hindre dyre male- og renoveringsprosjekter. Derfor anbefaler vi, og ekspertene, vask av hvilket som helst bygg, fasade eller material hvert 1-3 år!

Hvordan utstyr bruker vi:

Forskjellige type bygg og materialer trenger forskjellig type vedlikehold og fremgangsmåte under rengjøring. Derfor bruker vi utstyr som lar oss stille vanntrykket(PSI) etter behov.  Det benyttes også forskjellige type dyser, etter hva som gir riktig og mest effektivt vannstråle til matrialet som skal rengjøres.

Til treverk har vi egene dyser som gir vannstrålen en annen spredning og trykk.  Dette fjerner likevel skitt og smuss effektivt, uten å påføre skade på underlaget.

Til mur, betong, tegl og hardere materiale, så stilles trykket(PSI) opp, og ved behov endrer vi dyser etter hvor spredning som mest effektivt fjerner alger, sopp og skitt. Husk! Desto mindre trykk en kan bruke ved rengjøre, jo bedre er det. 


Såpe og rengjøringsmidler:
En av såpene vi bruker mest heter ThorX. ThorX er noe av det mer effektive innenfor fjerning av alger, sopp, mose og levende organismer. For at det skal bli et godt resultat og minst mulig slitasje mot underlaget, er det særdeles viktig å ha riktig rengjøringsmidler. ThorX er et norskprodusert såpe kjemikalie som et fåtall i Norge har tilgang på, da det per dags dato er patent-vare. I utviklingsfasen av denne såpen, var fokuset på skape et produkt som gir et  rent og langsiktig resultat. Produktet må derfor dyp renser for levende organismer(noe som bidrar til å resistere mot uvekst), sørge for at skitt og smuss kan vaskes av med mindre motstand og bidra til fremhevning av malingsfilm. ThorX har klart dette utmerket i over 3 år,  og vi er stolte av å kunne bruke denne til 90% av vårt rengjøringsarbeid!

Promoteringer

Alt for Eiendom AS leverer også en rekke tjenester til hus, hjem, intutisjoner og bedrifter. Blant disse er utvendig rengjøring som for øyeblikket har sesongkampanje! Klikk her

FAQ

Er det returrett på varene jeg bestiller?

Hva er forventet leveringstid?

Er det sporingsnummer på pakken?

Sortiment

Kjemikaler

Utstyr

Deler

Henvendelser

Mail
salg@altforeiendom.no

Tel

 +47 459 12 000

Posisjon

Tomterveien 353, 1825 Tomter Org.nr 922 957 215

  • Facebook
  • Instagram

© 2019 ALT FOR EIENDOM AS, 922 957 215. All Rights Reserved.